Kategoriat
Yleinen

Kunnossapidon hyödyt

Ei pitkittynyttä piinaa, vaan tuottavia viikkoja!

Sesonki käynnissä ja tehtaan uunit käyvät kuumina – liiankin kuumina. Tulipalo tulossa? Vastaavasti jäähdytysuuni on alkanut pitämään ihme siritystä. Tuotantolinjalla ilmastointi sanoo itsensä irti. Lastauslaiturinkin ramppi jumittaa nostettaessa.

Miten näin pääsi käymään? ”Ehtiihän nää ens viikollakin. Kyllä ne nyt sen verran kestää!”

”Herätys!!”

Kun nämä olisi kuitenkin pitänyt huoltaa jo aikoja sitten, niin ääni ennakoivalle kunnossapidolle.

Kunnossapidossa käytettäviä käsityökaluja.

Ennakoiva kunnossapito on tuottavuuden käyttövoima

Kaikki eivät ole miettineet, paljonko tuotannon pysäyttämisen päivähinta tulee olemaan?

Rauhalliseen aikaan ei muuta kuin korjauskustannukset, mikäli tilausten toimitusaikataulut eivät kärsi. Hoidetaan homma omalla porukalla tai tilataan ulkopuolista korjausapua erikseen.

Entä jos hajoaa jotain isompaa? Kaiken kukkuraksi varaosan saapumisessa kestää! Kalliimmilta ja pidempään kestäviltä paukuilta pystytään usein suojautumaan ennakoivalla kunnossapidolla. Huoltojen laiminlyönti voi tehdä vasta pakon edessä korjatusta koneesta entistä vikaherkemmän ja useammin huolenpitoa vaativan.

Säännölliset huollot ja mittaukset lisäävät koneiden käyttöikää. Suunnitellut huollot tulevat huomattavasti halvemmaksi kuin tulipalojen sammuttaminen.

Ennakoiva mittaus auttaa havaitsemaan korjausta vaativat kohteet ennen kuin mitään hajoaa lopullisesti. Laakerien kunnon tarkkailu on mekaanisen kunnossapidon peruskauraa. Sähkömittauksilla puolestaan pystytään havaitsemaan sähkömoottoreiden käämiviat.

Pumppujen, putkistojen, puhaltimien ja lämmöneristysten toimivuuden pystyy todentamaan lämpökameralla tehtävin kuvauksin.

Rauhallisena tai kiireisenä aikana yritys menettää aivan erilaisia summia. Ruuhkahuipussa maine voi saada kolauksen ja pitkällä aikavälillä asiakassuhteen jatkuminen saattaa olla vaakalaudalla.

Ennakoivan kunnossapidon hyödyt

  • Toimintavarmuus. Yllättävät, tuotannon pysäyttävät korjaukset jäävät minimiin.
  • Ennakoivan mittauksen avulla löydetään korjausta vaativat kohteet ajoissa. Korjaus voidaan suorittaa ennalta suunniteltuna ajankohtana.
  • Ajan ja rahan säästäminen. Häiriön kestoaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Vältytään suurilta konerikoilta.
  • Kunnossapidon kustannukset pystytään jakamaan tasaisemmin pidemmälle aikavälille. Säännölliset huollot ja kunnonvalvonta toimivat kulmakivinä.
  • Laitteiden käyttöiän pidentyminen.
Pultteja ja nyloc-muttereita.

Kaikki koneet tarvitsevat kunnossapitoa

Koneet ja laitteet, jotka sisältävät mekaniikkaa, sähkövoimaa, hydrauliikkaa tai pneumatiikkaa, vaativat aika-ajoin kunnossapitoa. Se olisi hyvä suorittaa ennakoivasti. Esimerkkinä voimansiirron vielä sinänsä kunnossa olevien osien vaihtaminen. Tällä tavoin voidaan välttyä kesken kiireisimmän sesongin tapahtuvalta vikaantumiselta.

Yrityksesi koneet tunteva kunnossapitoyritys varmistaa tuotannon pyörimisen.

Sijoittamalla ennakoivaan kunnossapitoon minimoit tuotannon yllättävän kalliit äkkipysäytykset.

Ei pitkittynyttä piinaa, vaan tuottavia viikkoja!

Tämä on esimerkkiartikkeli palvelun hyötyjen esilletuomisesta. Näin kunnossapitoyrityksen palveluita käytetään muulloinkin kuin hätätilassa.

Lue lisää kirjoituspalveluista!